Blogs i xarxes socials

Aprofitant que imparteixo el curs sobre Web 2.0, us copio una de les meves intervencions en el debat sobre el tema:

Els blogs i les xarxes socials no són el mateix, ja que en el primer cas es tracta d’un lloc web amb els continguts ordenats cronològicament i els més recents (habitualment) a la part superior, amb l’opció d’habilitar comentaris i de fomentar la interacció, però amb un control del blogaire sobre allò que és publicat. En les xarxes socials la base és la interacció, el foment de la comunicació d’igual a igual, amb els amics (cas del Facebook) que constitueixen un teixit relacional i multimèdia (podem compartir notes, fotos, vídeos, actualitzacions d’estat…). El blog, tot i que pot ser col·lectiu, és més autoral i pot tenir una pretensió més literària, mentre que la xarxa social juga amb la frivolitat del contacte recíproc i de la trobada virtual com a sorpresa efímera.

El blog és una pàgina web que uneix la persona i el temps i ens ofereix empremtes de la seva identitat. Amb el Facebook aquesta pot quedar al descobert davant els amics i els mateixos amics poden construir una imatge de nosaltres a partir de les dades de què disposen (imatges, vídeos…). El Facebook, sí, seria com un xat més complex, és cert, però també permet escriure anotacions (és un blog senzill), enviar-hi missatges (com el correu electrònic), pujar àlbums fotogràfics (com el Flickr o el Picasa), compartir vídeos o podcasts, fer actualitzacions d’estat (és proper aquí al Twitter), donar suport a causes, crear-ne grups (amb fòrums inclosos), etc. I tant el blog com el Facebook fan servir RSS per sindicar continguts.

Diuen que el blog ja ha passat de moda, però segueixen havent-hi blogs interessants. Les xarxes socials són ara el més actual, i segurament també deixaran de ser-ho. Els blogs precisen molta feina d’actualització i a les xarxes socials aquest manteniment mínim és més senzill. No podem predir el futur, però com assenyala encertadament el professor Cardús en el seu article, segurament el Facebook morirà d’èxit.