Power Point amb animacions

Vodpod videos no longer available.

more about “Power Point amb animacions“, posted with vodpod

No existeix només el famós SlideShare. Amb Authorstream es poden incloure presentacions PPT amb les animacions originals!