Les victòries

Les victòries d’uns són les desfetes d’altres. Un ho guanya tot i l’altre ho perd tot. La consciència de pertànyer a un grup cohesiona la tasca de l’equip, tot i els elements dissolvents que de vegades apareixen pel camí. Governar és prendre decisions sota l’amenaça del conflicte. És impossible que plogui a gust de tothom, encara que les pluges fines sovint netegen l’ambient de crítics impenitents, que cerquen l’errada sense veure que ells també són fal·laços, humans-massa-humans enduts pel dogmatisme de les idees fixes. Cal posar-se a treballar per fer que la gent pugui fer sentir la seva veu, lliure de prejudicis, àdhuc escèptica, però sempre tolerant. Participar és sentir el poble a prop, viure’l i respirar-lo en cada alenada. Ser poble en la proximitat, gaudir-lo en cada racó i saber que els problemes dels ciutadans i dels barris són els problemes de tothom.

Per cert, avui la meva dona ha rebut felicitacions per dos motius.