Guix empedreït

Guix empedreït dibuixa volves còniques en la vulva còsmica dels sàtrapes galdosos. Un setciències passeja el gos pels carrers atàvics abandonats per les promeses consistorials. Desapareix en l’hora foscant del futur imaginari. Guix empedreït solca les clivelles del tàvec socràtic i menja les engrunes del diàleg platònic, agosarat vímet monològic de la cadira endoplasmàtica que va filar la bruixa. Aparegué un bon dia vestit de mestre enamorat, ulls clavats en l’estimada rossa que dibuixava ales d’àngel feréstec amb l’últim guix empedreït de la capsa màgica.

Autodidactes

Vaig començar en el món de la xarxa l’any 1997. Treballava en un altre col·legi, al barri de la Ribera de Barcelona, un centre en el qual no hi havia ni el Commodore 64. Sempre m’havia interessat la informàtica, des de la meva primera màquina, l’any 1983 (amb casset i televisor), i havia sentit a parlar de les autopistes de la informació. Aquell mateix any 1997 vaig iniciar els estudis d’Humanitats a la UOC (una experiència que no oblidaré, ja que m’ha permès entendre la dinàmica dels processos virtuals d’ensenyament-aprenentatge, ara ja com a consultor) i començava a interessar-me per l’edició de pàgines web. Eren les primeres proves amb els cercadors (Altavista, Yahoo, WebCrawler…) i les primeres incursions en el correu electrònic, del qual em declaro addicte conscient (m’agrada col·leccionar comptes de correu). Consultes en webs, projectes Gutenberg diversos i moltes hores d’indagació en un món no corpori que es presentava davant meu com una promesa de llibertat. Eren èpoques d’ordinadors de sobretaula precaris i de CD en els quals no es podia enregistrar res, però oferien un gaudi difícil de comparar. La televisió i la seva programació horrible havien passat a la història, ja que la màquina interactiva mostrava una varietat insuperable de recursos i de possibilitats comunicatives i informacionals. No calia seure davant d’una pantalla hieràtica sinó d’una interfície versàtil capaç d’anticipar una realitat de matisos que enriquien l’intel·lecte, a desgrat de les barriades pudents que encara l’habiten. Arribaren les descàrregues, el vídeo i el programari social i la renovació dels vells dissenys amb vies noves d’expansió per la xarxa. I ja s’havia fet present la blogosfera, el conjunt de textos i d’enllaços compartits en perpètua harmonia amb l’esdevenir. Sense rebre una educació formal, havia adquirit una experiència única que em permetria caminar per la virtualitat amb pas segur, creant exemplars duradors i espècimens contingents, només pel plaer de l’assaig a fi d’entendre l’error. Internet s’ha convertit, també per a mi, en la república etèria dels autodidactes.

El post d’avui robotitzat amb fonètica castellana (gràcies, Marcús)

Per cert, com l’assaig dóna l’error, acabo de descobrir que l’invent també es pot utilitzar en català. Un altre dia el posarem en pràctica.

La diferència

Els filòsofs al llarg de la història han reflexionat sobre la diferència entre els éssers humans i alhora han intentat entendre la humanitat sota paràmetres d’igualtat. Aquest és un dels conceptes més il·lusoris, ja que és evident que els humans som diferents, que hi ha individus més bells i altres més lletjos, més intel·ligents i més obtusos, més simpàtics i més antipàtics, etc. Podríem fer una llarga llista de qualitats i ens adonaríem que allò que enriqueix la humanitat en un ampli ventall de matisos són les diferències, els trets discordants, els desacords físics i psíquics. En l’àmbit de la política i de la societat, emperò, ha aparegut des de la Il·lustració el mite de la igualtat, la convicció que els humans han de travessar tots el mateix camí de drets i llibertats, l’inexorable via des de la barbàrie fins la civilització. El respecte als drets és una exigència del món contemporani a partir d’una ètica mínima que contingui aquells principis postconvencionals exigibles en una col·lectivitat de persones madures. Però no totes són madures ni totes poden judicar igual en els aspectes morals. Existeixen múltiples concepcions de bé (intents de creació d’ètiques de màxims) però el bé comú és més limitat, accessible tan sols als que capten els matisos de semblança en els ens dissemblants. L’Estat, escrivia Hans Küng, “no hauria d’imposar un sentit o estil de vida”, però “perquè en una societat plural puguin conviure diferents cosmovisions cal un consens fonamental entre elles”. Acords fonamentals per atènyer les diferències, l’essencial conflicte de les realitats humanes plurals i irreductibles.

Font: Hans Küng (1994): Proyecto de una ética mundial. Barcelona: Planeta-DeAgostini.

Anticipant Bolonya

header.jpg

Conferència a l’ICE de la UAB sobre l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES), anomenat vulgarment procés de Bolonya. Ponent: Joan Carbonell Manils, vicerector d’Estudiants i Cultura de la UAB, vell conegut de les Jornades de Portes Obertes. Les universitats, comenta, han de fer un gir copernicà, un canvi radical per abandonar les estructures actuals, ancorades en el passat. Ara el professor explica, l’estudiant pren nota i després el professor avalua allò que l’estudiant ha apuntat. Model insostenible, 1.0, fora de lloc i de temps, però vigent arreu (calen Donaires per acabar amb tanta presencialitat analògica). El canvi consisteix a modificar els rols del docent i de l’estudiant: el primer deixa de ser el transmissor unidireccional del coneixement, ja que no n’és l’únic posseïdor (el coneixement es troba a les biblioteques, sí, però més que mai a les xarxes telemàtiques), i el segon esdevé el responsable del seu propi aprenentatge, guiat però no determinat. Bolonya és la consagració de les competències, de les destreses, d’allò que l’estudiant sap, però sobretot d’allò que ha de saber fer. A la meva consultoria de la UOC, la de Multimèdia i Comunicació, ja fa temps que treballem amb competències i els resultats són força positius, atès que l’estudiant (centre del procés) pren consciència dels seus progressos i observa com va adquirint els objectius, amb la transversalitat de la formació en TIC com a principal fita, element propedèutic que serà present al llarg dels estudis. Carbonell ha destacat que Bolonya vol introduir l’ample de via universitari en l’àmbit europeu, a fi de promocionar la mobilitat, amb uns estàndards de qualitat i un sistema comparable i homologable de titulacions. Els títols es reduiran a tres: grau, postgrau i doctorat i moriran de mort natural les diplomatures i les llicenciatures. Els graus a Espanya seran de quatre anys (amb un cinquè de Màster), mentre que a Europa l’estructura serà de tres més dos. Arriba l’autonomia universitària, ja que els títols podran ser dissenyats de manera lliure, amb una oferta sostenible i eficient (les filologies hauran d’unir-se per optimitzar recursos). I les hores ja no es comptabilitzaran en funció de la tasca del professor, sinó de l’estudiant, amb uns crèdits ECTS que equivaldran cadascun a 25 hores de treball de l’estudiant (ja m’explicareu com es farà el recompte d’allò que només es pot mesurar de manera relativa i que condiciona la càrrega lectiva). Només una part de les hores seran lectives, de presència a l’aula. Els docents hauran de reciclar-se i acostumar-se a l’avaluació continuada (a la UOC ja és típica i no representa cap problema) i alhora a controlar més la feina del grup-classe per poder comprovar fins a quin punt es dóna el compliment i l’aprofitament de les hores preceptives. Una redefinició de la universitat que esperem que no tingui les mateixes conseqüències que la famosa LOGSE en l’ensenyament no universitari. Preguem perquè almenys no malmeti el futur de tants joves esperançats en una formació de qualitat.

Espai de Bolonya de la UOC

Presentació PowerPoint de l’EEES (UAB, vicerectorat)

Astènia blògica

Fer vacances blògiques no és gens positiu. He abandonat les meves obligacions d’escriptor virtual durant uns dies i m’està costant moltíssim trobar un moment per editar un post digne. Potser és que no tinc res a dir o que tot ja ha estat dit. El llenguatge és la casa de l’ésser quan a l’habitatge hi ha algú. Sense persones no existeixen discursos. I el meu és un corc rovellat que s’alimenta de tòpics massa gastats, com si el sentit s’hagués fet fonedís per la claveguera dels mots. Vull fugir de la repetició fins a la nàusea dels mateixos fragments, bocins de psiquisme esmaperduts que envolten la rebotiga virtual de la consciència.

La noblesa de la pau

Avui fa cinc anys de l’inici de l’horror d’una guerra injustificable, il·legal (què guanyaria si fos legal?) i immoral (per definició, totes ho són). El president que, en unes illes portugueses, la va declarar al costat de Blair i d’un personatge diluït en la seva mateixa caricatura (amb bigoti i del PP) ha afirmat que aquesta guerra va ser necessària i que es tractava d’una empresa noble. Ha reconegut el cost que ha implicat (en vides i en diners) però alhora s’ha justificat pel fet que el terror només es pot vèncer a través d’aquests mitjans. Em pregunto jo quina noblesa hi ha en milers de morts innocents que mai no sabran que van ser utilitzats com a danys col·laterals en la sagrada guerra contra el terrorisme. Les paraules del discurs esdevenen recursos retòrics obscens transvaloradors del sentit comú. Aquesta guerra no ha fet del món un lloc millor, ja que ens ha deixat sense milers d’ànimes deleroses de viure. Ells i elles ja no hi són, tant del bàndol iraquià com del nordamericà, i la seva desaparició converteix el discurs en simple vòmit polític, deixalla oratòria, fotesa estèril. El món seria millor sense els apòstols del bé amb majúscules, els qui demonitzen l’altre per ser diferent i viuen en un estat d’acusació permanent. El món seria millor sense intolerants.

Els inicis de la humanitat

Com a homenatge a un dels mestres de la literatura de ciència-ficció, Arthur C. Clarke, una de les seqüències més extraordinàries i més profundes de la història del cinema.

He was also learning to harness the forces of nature; with the taming of fire, he had laid the foundations of technology and left his animal origins far behind. Stone gave way to bronze, and then to iron. Hunting was succeeded by agriculture. The tribe grew into the village, the village into the town. Speech became eternal, thanks to certain marks on stone and clay and papyrus. Presently he invented philosophy, and religion. And he peopled the sky, not altogether inaccurately, with gods.

Arthur C. Clarke: 2001: A Space Odyssey, I, 6.

Referències i casualitats:

Alírica
El bloc de Francesc Puigcarbó
La veu de T

Raó instrumental i ciclisme


El fi justifica els mitjans i es poden fer els controls antidopatge en qualsevol situació, fins i tot si l’implicat ha d’assistir a l’enterrament del seu fill, un nadó prematur. És horrorós el que es pot arribar a fer només amb el criteri de l’eficàcia. El fill d’un esportista és mort però tot s’hi val, ja que l’important és que els controls es realitzin. Aquest hauria d’haver reaccionat, i segur que humanament ho hauríem entès, amb una negativa rotunda o passant a una fase més avançada i amenaçadora, però el deure és el primer. Orinar davant de gent estranya per complir amb les exigències de la llei quan un fill acaba de morir és un sarcasme dels apòstols de la raó instrumental. La societat necessita que hi hagi joc net en l’esport, però no cal que hi hagi moralitat en les conductes dels qui vetllen perquè hi hagi joc net en l’esport. Primer l’orina, després les exèquies. Estranys humans contemporanis, ciutadans neoburgesos defensors de la llibertat i obsessionats pel control d’altri. Defensen la puresa de l’esport sense màcula i coaccionen les consciències que pateixen des del més pregon. Són autòmats sense redempció dominats per l’excés de zel.