Escurçons

viborah.gif

Parlen i no callen i es dediquen a trair tot el dia, com si no tinguessin res més a fer. Creuen que la política és xerrar malament de l’altre, desprestigiant-lo i impedint que, malgrat la seva virtut, assoleixi el seu objectiu. Com escurçons malèvols accepten l’acordat i després critiquen els qui es van comportar de manera coherent, fent veure que l’acordat no és tan bo com en principi podria semblar. Bifronts impenitents, hipòcrites integrals, envaeixen la vida diària i embruten amb metzina verbal el territori dels honestos. Assedegats de poder, sublimen llur mediocritat amb els recursos dels tirans. Provoquen el plor d’innocents criatures amb l’execució arbitrària d’ordres nascudes de l’estultícia i s’amaguen en el cau llord, esperant el següent atac.