Democràcia?

Un dels pilars de la democràcia és el respecte a les llibertats, i un dels drets inalienables és el dret a la llibertat d’expressió i opinió. La prohibició del darrer número de la revista El Jueves, que sempre ha mantingut una visió crítica de les institucions i dels polítics, així com la retirada dels quioscos és un episodi vergonyós que fa retrocedir l’entelèquia anomenada Espanya en els viaranys sempre tortuosos i rúfols de la democràcia. La imatge és certament grollera, però l’acusació no rau en la representació grollera en si ni en la utilització de la dona com a objecte, sinó en les injúries a la Corona. Si hi apareguessin una pornstar i el Nacho Vidal de torn l’escena no seria tan injuriosa: el problema és que s’hi representen els futurs monarques i això atempta contra la institució sagrada de l’Estat, la intocable, la que no pot ser blasmada. L’Estat és tan mundà com nosaltres i les seves institucions estan sotmeses a generació i corrupció, igual que els éssers que les fan existir. No ens estem carregant un Volkgeist amb l’acte sexual entre Felipe i Letizia (que és merament una caricatura que no s’adreça a la monarquia, sinó a la llei d’ajut familiar de 2500 € com a reclam electoral de Zapatero), sinó tan sols ridiculitzant una mesura del govern fent servir la Casa Reial com a pretext. Hi ha ulls que s’escandalitzen condemnant una revista satírica però defensen la llibertat dels qui dibuixen Mahoma amb uns determinats atributs. Tant que criticaven els fonamentalistes i ara resulta que són aquí, entre nosaltres. El món fa pudor de tirania. Il·lustrats, torneu, us necessitem més que mai!

Constitució Espanyola

Article 20
1. Es reconeixen i es protegeixen els drets:

a) A expressar i difondre lliurement els pensaments, les idees i les opinions mitjançant la paraula, l’escriptura o qualsevol altre mitjà de reproducció.
b) A la producció i a la creació literària, artística, científica i tècnica.
c) A la llibertat de càtedra.
d) A comunicar o a rebre lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de difusió. La llei regularà el dret a la clàusula de consciència i al secret professional en l’exercici d’aquestes llibertats.

2. L’exercici d’aquests drets no pot ser restringit per mitjà de cap tipus de censura prèvia.