10 anys de blogs

revblogs1.jpgAquest mes d’abril fa deu anys que Dave Winer va obrir el seu blog, anomenat Scripting news, considerat l’iniciador d’aquest gènere ciberliterari. Tot i que parlar de primer blog és potser un pèl agosarat, ja que aquest honor correspondria més aviat al primer lloc web, What’s new in ’92, de Tim Berners-Lee, en el qual es mostrava el seguiment del projecte WWW des del gener de 1992: aquesta enumeració cronològica tindria punts en comú amb el blog tal com el coneixem, que s’organitza en continguts i temps. Tot i així, Winer marca el punt de partença d’una revolució en el ciberespai, a través de llocs web de filtrat d’enllaços que anirien prenent la forma de dietaris més o menys personals. Els posts originaris eren textuals (amb llur enllaç permanent) i només aportaven hipervincles, ordenació cronològica i un llistat de notícies per compartir. No hi havia interacció. En l’actualitat, en l’anomenat estil lliure per Rebecca Blood, no es redueix a un llistat fred d’apunts breus, sinó que adopta la forma de diari en línia: els posts poden acceptar comentaris i s’integren objectes multimèdia (imatges, podcasts i vídeos), amb un blogroll endogàmic, directoris d’actualització i estructuració per categories. El més destacat és que ha esdevingut un gènere autònom: la forma del blog és clarament diferenciable de les altres pàgines web i possibilita l’expressió de milers de persones que publiquen llurs continguts sense el filtre ideològic dels mitjans tradicionals. L’ona expansiva dels blogs es troba en funció de l’audiència: la independència dels autors, dominadors del producte i senyors del feu que controlen, i la perseverança dels usuaris (normalment també senyors del propi feu, bloguers solidaris que enllacen perquè són enllaçats) provoquen que algunes notícies s’escampin pel ciberespai i impactin en el món offline. Alhora el blog de qualitat crea bellesa -artística i literària- i, tot i la seva replicació ad infinitum per la política de plantilles predefinides, és l’escenari virtual del nou humanisme.

Los weblogs cumplen 10 años de agitación (EL PAÍS, 18/1/2007)
Los ‘blogs’ cumplen 10 años (EL PAÍS, 3/4/2007)