Meditacions del consultor

Avui inaugurem una nova fase en el nostre blog. Bandegem els títols d’una sola paraula i ens obrim a la complexitat del món, sense renunciar en el futur a vel·leïtats minimalistes. I avui us mostraré un altre vessant de la meva activitat docent. Des de l’any 2003 sóc col·laborador docent de la Universitat Oberta de Catalunya, allò que hom anomena consultor. Es pot definir com aquell professional de l’ensenyament que orienta en l’aprenentatge des de la virtualitat. Davant seu una munió d’estudiants universitaris reben les activitats a realitzar i interactuen entre ells i amb ell de manera asíncrona. Encara que alguns dubtaven del model, el cert és que la UOC s’ha convertit en un referent mundial de l’educació via internet, amb un paradigma centrat en l’estudiant i en el qual la tasca docent no consisteix en la transmissió unidireccional dels coneixements, sinó en l’animació, guia i seguiment del procés d’aprenentatge. Les aules virtuals, amb tauler, fòrum i debat, són un reflex virtual de les aules presencials i s’hi pot trobar, en el si del Campus Virtual, secretaria, bar i biblioteca, entre altres espais. En el meu cas, formo part de l’equip de consultors de Multimèdia i Comunicació, una matèria obligatòria que s’està integrant en el model de competències que demana l’Espai Europeu d’Educació Superior i que orienta en la planificació de l’estudi en l’entorn virtual, fomenta la reflexió sobre les TIC i ajuda a dominar les eines informàtiques més pertinents per a cadascun dels estudis. Us he de dir que, en aquesta tasca, sovint dura i silenciosa, he après moltes coses i espero continuar aprenent-ne, atès que a la UOC tot és un continu work in progress, mai no s’albira el final, sinó que sempre estem evolucionant, pas a pas, tot aprofundint en el paradigma informacional de Castells.